ΝΙΣΥΡΙΟ

Ο ΝΙΣΥΡΙΟ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εστιάζει στη δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος διαβίωσης στη Νίσυρο. Με πυρήνα του ΝΙΣΥΡΙΟ την τοπική κοινότητα, στοχεύουμε στην ανάπτυξη και στήριξη καινοτόμων εγχειρημάτων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μέσω της συμμετοχής σε κοινωνικές-πολιτιστικές δράσεις. 

Περισσότερα:

https://nisyrio.gr