Ωκεανίδες, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Έρευνας και Εκπαίδευσης

Οι Ωκεανίδες είναι μια ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική οργάνωση (ΑΜΚΕ) που μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας και της συμμετοχικής επιστήμης, στοχεύει στη δημιουργία δικτύων περιβαλλοντικής έρευνας, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για τη διατήρηση και προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων.

Με έδρα την Κάλυμνο, η ομάδα αποτελείται από ανθρώπους με πάθος για το υδάτινο στοιχείο και την άγρια ζωή: ερευνητές ωκεανογράφους και επαγγελματίες της θάλασσας, στο κομμάτι των καταδύσεων, της ναυσιπλοΐας, της αλιείας και της θαλάσσιας βιολογίας. Βασική μέριμνα της οργάνωσης είναι, σε συνεργασία και με άλλους ερευνητικούς φορείς η υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την μελέτη και διατήρηση των ελληνικών θαλασσών και της Μεσογείου.

Η απώλεια της βιοποικιλότητας, η κλιματική αλλαγή και η ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελούν μεγάλες και πολύπλευρες θεματικές ενότητες που αφορούν τον πλανήτη μας. Καθιστώντας τις κατανοητές και μετρήσιμες, συμβάλλουμε μαζί με τις νησιωτικές κοινωνίες στην εύρεση λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης.