Περί Βίου

Το κοινωνικοπολιτιστικό κέντρο “περί Βίου” βρίσκεται στη πόλη της Καρδίτσας, στη Θεσσαλική γη.

Είναι στέγη κοινωνικών κινημάτων, επιστημών και τεχνών και μέσω δραστηριοτήτων παρακινεί να ενώσει ανθρώπους και φορείς από διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον.

Ο χώρος λειτουργεί με τις αρχές της αυτοδιαχείρισης και της αυτοοργάνωσης. Μπορεί δηλαδή να συμμετέχει η καθεμία και ο καθένας σύμφωνα με το φυσικό ρυθμό τους, στην ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση όπου παίρνονται όλες οι αποφάσεις, με βασικά χαρακτηριστικά το σεβασμό και τη κατανόηση.

Δημιουργούμε, συμμετέχουμε και προσκαλούμε σε εργαστήρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές εκθέσεις, επιστημονικές ημερίδες και κινηματικές δραστηριότητες που διευρύνουν το πνευματικό, συναισθηματικό και υλικό ορίζοντα του τόπου μας.

Ενθαρρύνουμε τις συμπεριφορές που εξελίσσουν τη κοινωνική συνοχή, τη συμμετοχικότητα και τη συνεργασία, ώστε να προσφέρουμε με ασφάλεια, χαρά και δημιουργική απασχόληση σε όσες και όσους το έχουμε ανάγκη και επιθυμία.

Διαβάστε περισσότερα για το Στέκι “ περί Βίου “ – Peri Viou sc center.

Αν έχετε μία ομάδα, οργανισμό, παρέα ή ακόμη και αν δραστηριοποιήστε σε ατομικό επίπεδο, σας προσκαλούμε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για ιδέες, προτάσεις και ενημέρωση κοινών δραστηριοτήτων.