Προστασία Υποθαλάσσιων Σχηματισμών Ηφαιστείου Σαντορίνης (Dive In Action)

Η περιβαλλοντική οργάνωση Dive In Action συνδυάζοντας τη δράση, τη γνωριμία με το βυθό την παρατήρηση και την ευχαρίστηση, ενημερώνει, δρα και εκπαιδεύει σε θαλάσσια περιβαλλοντικά ζητήματα. Δίνει την ευκαιρία σε αρχάριους και πιστοποιημένους δύτες να γνωρίσουν τους πολύτιμους θαλάσσιους βυθούς, να παρατηρήσουν και να προστατεύσουν αναπτύσσοντας περιβαλλοντική συνείδηση. Με την συμμετοχή τους οι φίλοι της θάλασσας στηρίζουν τις δράσεις της Dive In Action στην θαλάσσια περιβαλλοντική συντήρηση, την προστασία και παρατήρηση της θαλάσσιας ζωής.

Κύριος σκοπός σε τοπικό επίπεδο, είναι η προστασία και η διατήρηση του φυσικού υποθαλάσσιου τοπίου και των ιδιαίτερων μουσειακών σχηματισμών της Ηφαιστειακής Καλντέρας ως φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και πολύτιμου φυσικού πόρου. Η θαλάσσια περιοχή της Καλντέρας διακρίνεται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική αξία της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σκοποί των ευρύτερων δράσεων της Οργάνωσης είναι η περιβαλλοντική πίεση από την δεδομένη αύξηση της τουριστικής κίνησης. Αυτή προκύπτει αφενός λόγω της αύξησης των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, τουριστικών σκαφών και εμπορικών πλοίων και αφετέρου λόγω της αύξησης των τουριστικών δραστηριοτήτων σε περιοχές ιδιαίτερου κάλους, όπωςφυσικούς όρμους, ακτές και άλλα ελεύθερα πεδία θαλάσσιων εκτάσεων των Κυκλάδων. Τα δυο παραπάνω αίτια σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες αύξησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαμορφώνουν μια νέα συνθήκη στη θαλάσσια περιβαλλοντική ρύπανση.