Σύλλογος Μελισσοκόμων Αττικής

Ο Σύλλογος Μελισσοκόμων Αττικής, ο παλαιότερος μελισσοκομικός Σύλλογος στην Αττική, είναι ένας φορέας που προσφέρει ευκαιρίες για δικτύωση, γνώση και δράση, εξίσου σε παλαιούς και νέους, ερασιτέχνες και επαγγελματίες μελισσοκόμους και φίλους της μέλισσας. Ακόμα και όσοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δεν κατέχουν μέλισσες, έχουν πολλούς καλούς λόγους να συνδεθούν με τον Σύλλογο ως φίλοι του, και να συνεισφέρουν στο έργο του. Ο Σύλλογος σχεδιάζει και υλοποιεί, αυτόνομα ή μέσω συνεργασιών, υπηρεσίες και δράσεις που αποσκοπούν στην προαγωγή των συμφερόντων των μελών του, στην ανάπτυξη της μελισσοκομίας και στη στήριξη της μέλισσας γενικότερα. Κοντά στον Σύλλογο Μελισσοκόμων Αττικής κάθε πολίτης έχει την ευκαιρία να μοιραστεί τις ιδέες του και να εμπλακεί ενεργά υπέρ των μελισσών και του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για μια καλύτερη κοινωνία.