Αχιλλέας Πληθάρας

Ο Αχιλλέας Πληθάρας είναι περιβαλλοντολόγος  με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Από το 2004 εργάζεται στο WWF Ελλάς και εξακολουθεί να νιώθει περήφανος για αυτό. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με θέματα πρόληψης αποβλήτων. Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για την Κυκλική Οικονομία. Πρώην τακτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΑΝ.

Ο κ. Πληθάρας διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν την κυκλική οικονομία.