Άγης Τερζίδης

Ο Άγης Τερζίδης είναι  Γενικός Γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και είναι ο ιατρικός συντονιστής του οργανισμού. Παιδίατρος, ειδικευμένος στη δημόσια υγεία και έχει διδακτορικό στην προληπτική ιατρική – επιδημιολογία. Από τα πρώτα ενεργά μέλη των Γιατρών του Κόσμου της Ελλάδας. Το επιστημονικό του ενδιαφέρον έγκειται στη βελτίωση της πρόσβασης στο σύστημα φροντίδας των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, καθώς και για την υγεία των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνηση. Είναι ο ακαδημαϊκός επόπτης του MSc “Global health- Disaster medicine” στην ιατρική σχολή της Αθήνας. Είναι πιστοποιημένος εμπειρογνώμονας για τον εντοπισμό επιζώντων βασανιστηρίων.

Ο κ. Τερζίδης διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν τη δημόσια υγεία και ανθρώπινα δικαιώματα.