Αλέξανδρος Κανδαράκης

Head of Communications, Global Water Partnership – Mediterranean

O Αλέξανδρος Κανδαράκης έχει ειδικευτεί στην επικοινωνία, την εξεύρεση πόρων και τα οικονομικά, με πολυετή εμπειρία στον χώρο των ΜΚΟ και στον ιδιωτικό τομέα. Σπούδασε Οικονομικά και Οικονομική Ιστορία στο London School of Economics, με μεταπτυχιακό τίτλο Development Studies στο Cambridge University. Εργάστηκε ως οικονομολόγος στην Τράπεζα της Αγγλίας, ενώ μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, στη Διεθνή Αμνηστία και στο WWF Ελλάς στην εξεύρεση πόρων και την επικοινωνία, και πιο πρόσφατα στο Athens Partnership. Έχει επίσης μεγάλη εμπειρία στην επιλογή προσωπικού, στην εμψύχωση ομάδων και στην οργανωσιακή ψυχολογία. Σήμερα, είναι Διευθυντής Επικοινωνίας στο Global Water Partnership – Mediterranean, τον διεθνή οργανισμό που κινητοποιεί εταίρους σε όλα τα επίπεδα και υλοποιεί δράσεις που προωθούν την υδατική ασφάλεια.

 

Head of Communications, Global Water Partnership – Mediterranean

Alexandros Kandarakis specializes in communications, with years of experience also in fundraising and project management in the non-governmental, as well as the private sector. He studied Economics with Economic History at the London School of Economics, and holds a graduate degree in Development Studies at Cambridge University. He worked as an economist at the Bank of England, and after his return to Greece, at Amnesty International and WWF Greece, and more recently at the Athens Partnership, in fundraising, project management and communications. He has extensive experience in staff selection, group motivation and organizational psychology. Today, he is Head of Communications at Global Water Partnership – Mediterranean, the international organization that works with stakeholders at levels to promote action for water security.