Αγγελική Σεραφείμ

Η Αγγελική Σεραφείμ είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, με εμπειρία άνω των 18 ετών στην διαχείριση υποθέσεων έμφυλης και ενδοοοικογενειακής βίας. Έχει συνεργαστεί με μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε έργα υποστήριξης θυμάτων έμφυλης βίας, παρέχοντας νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση θυμάτων έμφυλης βίας και οργανώνοντας εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής. Από το Νοέμβριο 2018 έως τον Μάρτιο 2023 παρέσχε νομική εμπειρογνωμοσύνη στην ομάδα διαχείρισης του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων, ενώ μέχρι σήμερα είναι Νομική Σύμβουλος για θέματα εμπορίας ανθρώπων στη Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Συμμετέχει ως μέλος του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στις εκπαιδεύσεις με αντικείμενο την έμφυλη βία και την εμπορία ανθρώπων.