Αθανάσιος Χαρέμης

Ο Αθανάσιος Χαρέμης είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο στη Χρηματοοικονιμική και Τραπεζική Διοικητική από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Δραστηριοποιείται στην εκπόνηση οικονομικών μελετών και στη συμβουλευτική επιχειρήσεων. Τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται σε θέματα οικονομικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής ανάλυσης, συμβουλευτικής, project management και εφαρμογών τεχνολογίας στη χρηματοοικονομική. Στο παρελθόν, έχει απασχοληθεί σε εταιρείες και οργανισμούς, όπως ο ΟΛΠ, η Eurobank, η Attica Wealth Management, η INTERAMERICAN και το ΚΕΠΕ. Επίσης, έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση ερευνητικών μελετών σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.