Χρύσα Τσιακμάκη

H Χρύσα Τσιακμάκη είναι Personal Development & Business Coach, πιστοποιημένη επαγγελματίας Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω του Society for Human Resource Management, με σπουδές στο Μάρκετινγκ και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και επιπρόσθετα NLP Practitioner και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων μέσω του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκτός από Coach, έχει διατελέσει Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού διαθέτοντας 17 έτη εμπειρία σε πολυεθνικό οργανισμό του τραπεζικού κλάδου και του IT. Μέλημά της να βοηθήσει όσους επιθυμούν να δουν ολιστικά την θετική επίδραση που έχει η χρήση των μεθόδων και τεχνικών του coaching για την επίτευξη στόχων και αλλαγών. Σκοπός της, να παρακινεί όποιον επιζητά την αλλαγή για την επίτευξη επαγγελματικής επιτυχίας και προσωπικής ευτυχίας.