Κώστας Σπυρόπουλος

Ο Κώστας Σπυρόπουλος είναι ιδρυτής της εταιρείας C.e.G. consulting. Τα τελευταία τρία χρόνια παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Φαρμακευτικές Εταιρείες και Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Υγείας, σε θέματα Επιχειρηματικής Ηθικής, Εταιρικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στόχος του είναι οι συνεργαζόμενες εταιρείες/οργανισμοί να αναπτύξουν κουλτούρα ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς, όπου λήψη των αποφάσεων θα βασίζονται αρχές και αξίας. Επίσης η υποστήριξη εταιρειών και οργανισμών να αντιληφθούν και να αξιολογήσουν την μεγάλη εικόνα του περιβάλλοντος στο οποίο επιχειρούν, για την καλύτερη προσαρμογή τους στο θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων τους . Είναι πιστοποιημένος Compliance Officer και Data Protection Officer. Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το ΟΠΑ και πτυχιούχος Μαθηματικός από το Παν. Πατρών. Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία (28 χρόνια) σε Φαρμακευτική Εταιρεία ως: Compliance Officer (Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη), Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και σε ρόλους του Τμήματος Πωλήσεων. Έχει συμμετάσχει στην επεξεργασία και συγγραφή Κωδίκων Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς εταιρειών και συνδέσμων και στη συγγραφή του «Οδηγού Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» του Ελληνικού Δικτύου για τη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Συμμετέχει ως ομιλητής σε συνέδρια και εκδηλώσεις για θέματα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Συμμόρφωσης.