Διονύσιος Σπηλιόπουλος

O Διονύσιος Σπηλιόπουλος είναι Lean startup Educator και Mentor. Είναι μέλος του ΜΚΟ ΚΕΜΕΛ, ο οποίος στοχεύει να υποστηρίξει Νεοφυείς επιχειρήσεις να επιτύχουν στο εγχείρημα με την κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση. Έχει μακρά επιχειρηματική εμπειρία σε διαφορετικές θέσεις με πιο σημαντική αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου από το 2002 έως το 2010. Σήμερα απασχολείται σαν Business Consultant στην εταιρεία  METRON Energy Applications S.A . Εταιρίες με τις οποίες έχει ασχοληθεί επαγγελτικά είναι οι RAYCAP, ΚΑΥΚΑΣ, ARCHIRODON, and ZENON. Κύριος χώρος ενασχόλησης είναι η Επιχειρηματική Στρατηγική, η Οργανωτική αριστοποίηση και το Business Development.