Ειρήνη Ν. Νικολαΐδου

Η Ειρήνη είναι επαγγελματίας coach με εκτεταμένο υπόβαθρο σε επιχειρηματικά και εταιρικά περιβάλλοντα, πιστοποιημένη από το EMCC και την ICF. Έχει ιδρύσει την Moving Minds PC, εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες coaching και mentoring σε ομάδες, στελέχη, μέλη διοικητικών συμβουλίων, ανώτερα στελέχη και αναδυόμενους ηγέτες με υψηλές δυνατότητες. Ως corporate facilitator, ηγείται προγραμμάτων για Αλλαγή Εταιρικής Κουλτούρας, Ανάπτυξη Ηγεσίας, Συστημική Εδραίωση Κουλτούρας  Coaching, Δεξιότητες Coaching, Εδραίωση Εμπιστοσύνης, Διαχείριση της Απόδοσης, Ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης και Καθοδήγηση στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Εφαρμόζει μεθοδολογίες και προσεγγίσεις όπως, Συστημική,  Solution-focused, 4Q Thinking, mBraining και Imagery, έχοντας ±4.000 ώρες coaching, στα ελληνικά και τα αγγλικά. Της αρέσει να αλληλεπιδρά με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, με μοναδική αποστολή να βελτιώσει την ανθρώπινη εμπειρία. Την ενδιαφέρει η ενίσχυση των ανθρώπινων δεξιοτήτων, ώστε τα άτομα να αγγίξουν την προσωπική τους αυτοπραγμάτωση και ευτοεκπλήρωση, αξιοποιώντας όλο τους το δυναμικό. Αξίες: Αρμονία, αγάπη, συντροφικότητα, διευκόλυνση, εξέλιξη, αυτοπραγμάτωση, συνείδηση, απλότητα.