Ελένη Πίτσα 

Η Ελένη Πίτσα είναι εκπαιδεύτρια για το Social Dynamo, στο πλαίσιο συνεργασίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη με τo δικηγορικό γραφείο Σταματόπουλος-Ευτυχίδου. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης, όπου ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές νομικές σπουδές της. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο και στο Alba Graduate School με εξειδίκευση στα ναυτιλιακά. Έχει ειδικευτεί στο δίκαιο νέων τεχνολογιών, διαδικτύου και πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρακολουθεί στενά όλες τις νομικές εξελίξεις στο χώρο του δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως η δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, η κατάρτιση ηλεκτρονικών συμβάσεων, η ευθύνη παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχει σημαντική εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας και έχει ενεργήσει εκτενώς για τη συμμόρφωση εταιρειών με την πρόσφατη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε ομάδες εργασίας, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, για την συμμόρφωση εταιρειών με το νέο νομικό πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η κ. Πίτσα διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν θέματα GDPR στις ΜΚΟ.