Ελισάβετ Γεωργίου

Είμαι πτυχιούχος Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, εξειδίκευση στη ψυχοθεραπεία Gestalt (4ετής φοίτηση στο Athens Gestalt Foundation), εκπαίδευση στο Executive & Personal Positivity Coaching από το Positivity Coaching Academy. Είμαι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Συνεχίζω να εκπαιδεύομαι σε νέες τεχνικές, εργαλεία και μεθόδους από το χώρο της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας και του coaching. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτω 20+ έτη εμπειρίας ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, με εμπειρία στην επαγγελματική επανατοποθέτηση, επιλογή, αξιολόγηση, ανάπτυξη και εκπαίδευση εργαζομένων διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων, ειδικοτήτων και κλάδων καθώς και στα συστήματα αμοιβών και παροχών. Στο πλαίσιο αυτό εργάστηκα ως υπάλληλος ή εξωτερικός συνεργάτης από το 1998 ως το 2014 σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες (ICAP, KPMG, Randstad). Παράλληλα, έχω 10+ έτη εμπειρίας στην ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματος του
ψυχολόγου/ψυχοθεραπευτή εφήβων και ενηλίκων.

Από το 2010 έχω ιδρύσει και διευθύνω το Κέντρο Συμβουλευτικής, Coaching & Ψυχοθεραπείας Be YourSelf (www.be-yourself.gr) όπου παρέχω υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Coaching, Mentoring,
Εκπαίδευσης & Ψυχοθεραπείας, ατομικά ή ομαδικά, σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, MKO και εκπαιδευτικούς οργανισμούς σχετικά με:
 Διαχείριση Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων στο χώρο εργασίας – Παροχή υπηρεσιών EAP (Employee
Assistance Programs)
 Διαχείριση Αγχους – Προγράμματα Ευεξίας για εργαζομένους
 Διαχείριση Αλλαγών, Κρίσεων & Μεταβάσεων στην κοινότητα, σε οργανισμούς και σε άτομα
(επαγγελματικά, προσωπικά) όπως φυσικές καταστροφές, ψυχοπαθολογία στο χώρο εργασίας,
burn out, ασθένεια, απώλεια εργασίας, διαζύγιο, πένθος κ.α
 Εκπαίδευση και συμβουλευτική στη μετάβαση λόγω ψηφιακών αλλαγών στο εργασιακό και
κοινωνικό περιβάλλον
 Διαχείριση, Ανάπτυξη & Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Πόρων (εργαζομένων, εθελοντών)
 Συμβουλευτική Καριέρας – Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 Προσωπική Ανάπτυξη – Ψυχοθεραπεία

Συνεργάζομαι ως εκπαιδεύτρια στην εταιρεία AQS, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της ΕΕΔΕ, στη σχολή Positivity Coaching Academy, Στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Παράλληλα, συνεργάζομαι με τις εταιρείες AQS, Welcome Global, Get2Work, Σαμαράς & Συνεργάτες για θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Σχεδιάζω προγράμματα ευεξίας, διαχείρισης αλλαγών, κρίσεων & μεταβάσεων καθώς και διαχείρισης μετάβασης στον ψηφιακό κόσμο για υψηλόβαθμα στελέχη αλλά και εργαζόμενους από
διάφορες ιεραρχικές βαθμίδες ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών όπου κάνω πλήθος ομιλιών και βιωματικών εργαστηρίων σε όλους τους κλάδους και κυρίως στους κλάδους του τουρισμού και της υγείας. Επίσης, ως Motivational Speaker έχω κάνει ομιλίες σε μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων και δράσεων, ενώ έχω δώσει συνεντεύξεις και εισηγήσεις, σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε διάφορους φορείς,
ιδρύματα, ιατρικά συνέδρια και ΜΜΕ με την ανάλογη θεματολογία.

Η κ. Γεωργίου διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν την διαχείριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον εργασιακό χώρο.