Εύα Χιώτη

Η Εύα Χιώτη είναι Επικεφαλής Εταιρικών Σχέσεων και Βιωσιμότητας της The Coca-Cola Company για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα. Πρόκειται για στέλεχος με υψηλή τεχνογνωσία στη βιώσιμη ανάπτυξη και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της επικοινωνίας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Για περισσότερα από 18 χρόνια έχει εργαστεί σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες και ελληνικούς οργανισμούς διαφόρων κλάδων, όπως η Mars Hellas, η Gucci, ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π., το Υπουργείο Τουρισμού και ο Όμιλος Frigoglass, όπου έχει ηγηθεί της διαμόρφωσης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης και μεγάλων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και φιλανθρωπικών προγραμμάτων, καθώς και της διαχείρισης εταιρικής φήμης, επικοινωνίας και εταιρικών υποθέσεων. Έχει διατελέσει εμπειρογνώμονας επικοινωνίας για τον ΕΣΥΔ. Είναι κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πτυχίου Ψυχολογίας από το Deree – The American College of Greece, καθώς και μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Υπηρεσιών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η κ. Χιώτη διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.