Ευανθία Κουρτμπουγιάννη

Η Ευανθία Κουρτμπουγιάννη είναι Οργανωσιακή Coach και Εκπαιδεύτρια. Με παραπάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας στη γενική και την καλλιτεχνική εκπαίδευση και έχοντας υποστηρίξει τη βιωματική μάθηση ανθρώπων κάθε ηλικίας σε ποικίλα αντικείμενα σήμερα χρησιμοποιεί το Γνωστικοσυμπεριφορικό Coaching για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και εν γένει οριζόντιων δεξιοτήτων στελεχών και τμημάτων ελληνικών και πολυεθνικών οργανισμών. Διατελεί Πρόεδρος του No Mobbing – Ελληνικού Σωματείου για την Ηθική Παρενόχληση και τον Εκφοβισμό στο Χώρο Εργασίας, στο οποίο υποστηρίζει τις εταιρικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις εθελοντικά, αρθρογραφεί στον τύπο και συμμετέχει ως ομιλήτρια σε συνέδρια και ημερίδες για θέματα οργανωσιακής κουλτούρας και μάθησης.