Φώτης Κατιμερτζόπουλος

Ο Φώτης Κατιμερτζόπουλος είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Κατέχει πτυχίο Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Μεταπτυχιακό στο τομέα Διεθνών Σπουδών (Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης) από το Τμήμα της Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι Εκπαιδευτής Ενηλίκων και πιστοποιημένος Professional Coach από το European Mentoring & Coaching Council, Association for Coaching. Δραστηριοποιείται στον κλάδο της συμβουλευτικής σχετικά με την ίδρυση και τη διαχείριση των επιχειρήσεων, καθώς και στον τομέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, παρέχοντας  συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικής ανάπτυξης (Business, Career & Performance Coaching). Είναι συνιδρυτής και project manager του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού «Τ.Ε.Α.Μ. Organization». Επίσης τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται σε θέματα επιχειρησιακής κουλτούρας και καινοτομίας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και επιχειρηματικών οικοσυστημάτων. Στόχος τoυ μέσω του mentoring είναι η συμβουλευτική ομάδων, μέσα στις οποίες συνειδητά το άτομο θα γνωρίζει πώς μπορεί να παρέχει-συμβάλει στο σύνολο αλλά και πώς θα μπορεί να αντιμετωπίζει ολιστικά τις δυσκολίες της ομάδας και του περιβάλλοντός του βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.