Φώτης Ρουσσάκης

Ο Φώτης Ρουσσάκης είναι εκπαιδευτής για το Social Dynamo, στο πλαίσιο συνεργασίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη με το ΚΜΟΠ. Είναι οικονομολόγος, απόφοιτος της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης του University of Southampton. Ο κ. Ρουσσάκης διαθέτει εμπειρία 8 ετών στη διαχείριση και υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαικούς και εθνικούς πόρους με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου των έργων.

Ο κ. Ρουσσάκης διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν το budgeting προγραμμάτων Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.