Γιώργος Δάμαλος

Ο Γιώργος Δάμαλος εργάζεται στον επιχειρηματικό κόσμο σε διευθυντικές οικονομικές θέσεις για περισσότερα από 18  χρόνια. Είναι πιστοποιημένος ως Coach,  Project Management Professional (PMP) ® και διαθέτει σημαντική εμπειρία σε  predictive, agile & hybrid προσεγγίσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει πολλά άτομα και εταιρείες να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους και να αναπτύξουν  project mindset. Τα ακαδημαϊκά του προσόντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς των  Οικονομικών  (Β.Α.), της Διοίκησης Επιχειρήσεων  (IMBA), της Ναυτιλίας  (M.A.)  και της Ψυχικής Υγείας/Ψυχολογίας (BA &M.A). Είναι ενεργό μέλος του  PMP (Project Management Professional), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), EAC (European Association for Counseling), HCA (Hellenic Coaching Association member of  European Coaching and Mentoring Council, EMCC).