Γιώργος Μαυρογόνατος

Ο Γιώργος Μαυρογόνατος είναι Διευθυντής Ανεύρεσης Πόρων κι Επικοινωνίας στο Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα με εμπειρία στον ανθρωπιστικό κι εταιρικό χώρο. Κατέχει ΒΑ στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και ΜSc στο Marketing.  

Η εργασιακή εμπειρία του κου Μαυρογόνατου προέρχεται τόσο από τον εταιρικό χώρο όπου έχει διατελέσει στέλεχος Marketing σε πολυεθνικές κι ελληνικές εταιρίες, όσο και τον χώρο των ανθρωπιστικών οργανώσεων, ως στέλεχος ανεύρεσης πόρων κι επικοινωνίας στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και την ActionAid. Παράλληλα με τη συνήθη επαγγελματική του δραστηριοποίηση, έχει διδάξει σε σχολές δια βίου μάθησης όλα τα μαθήματα σχετικά με το Marketing και την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, μεταπτυχιακό στο Marketing από το University of Leicester, ενώ έχει παρακολουθήσει και το μεταπτυχιακό Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική Καταστροφών του ΕΚΠΑ / Ιατρική Σχολή Αθηνών. Έχει αποτελέσει επιπλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Action Finance Initiative (AFI).