Γιώργος Βλάχος

Ο Γιώργος Βλάχος είναι εκπαιδευτής για το Social Dynamo, στο πλαίσιο συνεργασίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη με το ΚΕΜΕΛ. σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1976, MΑrch). Εργάστηκε ως Αρχιτέκτων Μηχανικός έως το 1991, με κύρια δραστηριότητα την μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και Ανάπτυξη ιδιωτικών έργων (οικιστικά και επαγγελματικά κτίρια). Από το 1992 ανέλαβε Διευθυντικές θέσεις σε θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου LAFARGE στην Ελλάδα, στο χώρο του Ετοίμου Σκυροδέματος και των Λατομείων Αδρανών Υλικών, Διευθύνων Σύμβουλος της HELLAMAT ABEME. Το 2001 μετακινήθηκε στον Όμιλο Εταιριών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, (μετά την εξαγορά του από τον Όμιλο LAFARGE), αναλαμβάνοντας διαδοχικά τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή Οργανωτικής Ανάπτυξης, Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, Γενικού Διευθυντή Επικοινωνίας και Public Affairs. Από το 2010 συνεργάζεται με Ελληνικές και Διεθνείς εταιρίες με εξειδίκευση στο Business Development, Strategy & Implementation και είναι CoFounder της “BackOffice” και της “TradeSmart”. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ) και μέλος ΔΣ του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΜΜΣΤ). Είναι μέλος του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ), της Aegean Perlites SA, του BeyondCSR και του ΔΣ της “ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ” και της “ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΕ”.

Ο κ. Βλάχος διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα με το πρίσμα του Business Model Canvas, με έμφαση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο και την Αποτελεσματική Ομάδα.