Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη ιδρύθηκε τον Μάιο του 1979 ως αποτέλεσμα των προσδοκιών του Α. Γ. Λεβέντη, ο οποίος έθεσε και τους βασικούς άξονες της δράσης του. Διανύοντας την τέταρτη δεκαετία, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη –εκτός από το εκτεταμένο κοινωφελές πρόγραμμά του και την καινοτόμο δράση του στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της ιατρικής έρευνας– έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στη μελέτη και την προβολή του πολιτισμού και της ιστορίας της Ελλάδας και της Κύπρου, μέσω της μέριμνάς του για την αποκατάσταση και την αναστήλωση μνημείων κλασικής, βυζαντινής, και μεταβυζαντινής εποχής, καθώς και μέσω της μελέτης και του εμπλουτισμού συλλογών κυπριακών αρχαιοτήτων σε μουσεία ανά την υφήλιο. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται η δέσμευση του ιδρύματος σε ένα διεθνές πρόγραμμα υποστήριξης ελληνικών σπουδών, η συστηματική χορήγηση υποτροφιών και η διαρκής συνεισφορά του στην ακαδημαϊκή έρευνα. Μέσω της στήριξη ανθρωπιστικών δράσεων, της ενίσχυσης πρωτοβουλιών για τη νέα γενιά, της προστασίας του φυσικού κόσμου και της βιοποικιλότητας, καθώς και της προαγωγής της βιώσιμης ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Αφρική και διεθνώς, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη ακολουθεί σήμερα με συνέπεια το όραμα του ιδρυτή του.