Ιωάννης Ασκήτογλου

Διευθύνων Σύμβουλος, ASSET SYNERGIES CONSULTING S.A.

Ο κος Ιωάννης Ασκήτογλου επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, έχοντας περάσει 19 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 χρόνο στην Ολλανδία. Έχει ένα αγγλικό εκπαιδευτικό προφίλ και το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του καριέρας αφορά τραπεζικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Αυτή τη στιγμή, κατέχει το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρία ακινήτων Asset Synergies Consulting S.A., ενώ έχει επαγγελματική εμπειρία και στην KPMG UK, Dresdner Bank, Abn Amro Bank και Goldman Sachs σε ανώτερους εκτελεστικούς ρόλους στους τομείς των Πωλήσεων/Εμπορίου στη ζώνη CEEMEA (Greece, Turkey, Israel, Eastern Europe and the Middle East). Ο Ιωάννης χαρακτηρίζεται από επιμέλεια, ηθική ακεραιότητα, ηγετικές δεξιότητες, συνεργασία, επιχειρηματικότητα, αρχές και σεβασμό. Ο Ιωάννης ενδιαφέρεται πολύ για τις ΜΚΟ και κρίνει απαραίτητη την συμμετοχή του στο έργο τους, τόσο με άμεσο όσο και με έμμεσο τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, η απευθείας συμμετοχή του περιλαμβάνει το facebook group Greeks All Over The World, τις δημόσιες σχέσεις του Ιδρύματος Emfasis, το Orange Grove (Ολλανδική Πρεσβεία) και την προπονητική του ιδιότητα όσον αφορά τη συναισθηματική νοημοσύνη στο Land Mark Forum UK. Έχει αποκτήσει Masters of Science σε International Securities, Investments and Banking από το Πανεπιστήμιο του Reading και ένα πρώτης κλάσης Dual Hons από το Keele University σε Economics and Human Resources Management. Ως ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρίες, ο Ιωάννης έχει παρακολουθήσει ποικίλα σεμινάρια εκτελεστικής ηγεσίας, ομαδικής εργασίας, δυναμικής πολυγεωγραφίας, πολυπολιτισμικής ομαδικής εκπαίδευσης και συναισθηματικής νοημοσύνης. Ο Ιωάννης ενδιαφέρεται πολύ για τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται συγκεκριμένα στο τομέα της υγείας (καρκίνος/λευχαιμία), τις παιδικές ασθένειες, την κοινωνική ασφάλεια και την πρόνοια για τους αστέγους.