Ιωάννης Μαρκέτος

Ο Ιωάννης Μαρκέτος  έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε πολυεθνικές και εγχώριες εταιρίες και είναι κάτοχος MBA.  Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε συνέδρια , όπως το 15 Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, το 20 Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών ,και είναι εμπνευστής του πρωτότυπου σεμιναρίου, Διοίκηση Επιχειρήσεων: Τι Δεν Μας Μαθαίνουν στο Πανεπιστήμιο.

Ο κ. Μαρτκέτος διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν τον εργασιακό εκφοβισμό.