Η Κατερίνα Παπανικολάου είναι Senior Manager στην PwC Ελλάδος και είναι υπεύθυνη για τα Skills.

Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα upskilling και reskilling σε εταιρείες και οργανισμούς, με έμφαση στον στρατηγικό προγραμματισμό των έργων που στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Συνεργάζεται με εταιρείες στην ανάλυση των δεξιοτήτων του οργανισμού, με στόχο τον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που καλύπτουν τα κενά στις δεξιότητες και συνδέουν τον οργανισμό με τις μελλοντικές δεξιότητες και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία, νέες μεθοδολογίες και τεχνικές μάθησης που ανταποκρίνονται σε όλους τους τύπους μάθησης, δημιουργώντας ένα φιλικό για τους συμμετέχοντες περιβάλλον για να μάθουν και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες