ΚΕΚ “ΔΗΜΗΤΡΑ”

Η εταιρία «ΔΗΜΗΤΡΑ» Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. ιδρύθηκε το 1989 στη Λάρισα ως «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Α.Ε., με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής περιφέρειας. Σήμερα με έδρα στη Λάρισα, με παραρτήματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Τρίκαλα και στο Βόλο, αλλά και μέσω συνεργασιών που έχουμε αναπτύξει με άλλα Κέντρα Δια βίου Μάθησης (1 & 2), αλλά και τις μεγαλύτερες Συμβουλευτικές εταιρίες του χώρου, είμαστε σε θέση να καλύπτουμε με τις υπηρεσίες μας ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.
Με 30 χρόνια παρουσία στο χώρο της Επαγγελματικής κατάρτισης και των Συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και υλοποιούμε ποικιλία δράσεων και πρωτοβουλιών σε Εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, με την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης και προσαρμογή στα νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα έχουμε καλλιεργήσει ένα «θετικό προσανατολισμό στο μέλλον» με έμφαση στην καλλιέργεια των ευρω – ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και του επιχειρείν.