Μιλτιάδης Γκουζούρης

Μιλτιάδης Γκουζούρης
CEO
HVA International BV (est. 1879)

Ο Μιλτιάδης Γκουζούρης είναι στέλεχος διοίκησης και επιχειρηματίας, κάτοχος ΜΒΑ από το «Nottingham Trent University» και Πτυχίου BSc Επικοινωνίας-Δημοσιογραφίας από το «HU University of Applied Sciences» της Ουτρέχτης Ολλανδίας.
Είναι μεταξύ άλλων CEO και μέτοχος της συμβουλευτικής εταιρίας σε θέματα αγροτικής παραγωγής και ιχθυοκαλλιεργειών «HVA International», ιδρυτής και μέτοχος της εταιρίας παροχής υπηρεσιών κοστολόγησης «COSTWISE» καθώς επίσης και ιδρυτικό μέλος του «Orange Grove»- μιας θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων, πρωτοβουλία της Ολλανδικής Πρεσβείας όπου δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα ως μέντορας σε start-ups.
Επίσης έχει δραστηριοποιηθεί ως μέντορας στη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσω του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “ European Network of Mentors for Women Entrepreneurs”.
Έχει διατελέσει σύμβουλος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κατά τη θητεία του Καθ. Αθανασίου Τσαυτάρη, σύμβουλος στο έργο ίδρυσης του ενιαίου φορέα εξαγωγών του Υπ. Ανάπτυξης, και σύμβουλος του προέδρου στις Συγκοινωνίες Αθηνών/ΟΑΣΑ.
Τέλος είναι μέλος του Development Finance Forum, μιας πρωτοβουλίας της Παγκόσμιας Τράπεζας με στόχο τη δημιουργία αναπτυξιακών έργων σε χώρες με αναπτυσσόμενες οικονομίες.