Νίκη Ανάντι Κουλούρη

Η Νίκη Ανάντι Κουλούρη εργάζεται ως σύμβουλος σνάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, εκπαιδεύτρια ενηλίκων και coach από το 2002, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σχεδιάζει και υλοποιεί εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα διαδραστικών και βιωματικών προσεγγίσεων. Στη βιωματική προσέγγιση, χρησιμοποιεί τεχνικές και μεθόδους από τη θεωρία συστημάτων, τη Gestalt, τα θεατρικά παιχνίδια / το θέατρο και τους διαλογισμούς. Στην εργασία της με τα άτομα και τους οργανισμούς, χρησιμοποιεί το Enneagram, ένα μοντέλο που ενσωματώνει τους εννέα βασικούς τύπους ανθρώπινης προσωπικότητας και τις περίπλοκες σχέσεις τους. Τομείς εξειδίκευσης: ηγεσία, coaching, οργανωσιακή ανάπτυξη και διαχείριση αλλαγών, δυναμική ομάδας και διαχείριση συγκρούσεων, συναισθηματική νοημοσύνη – πνευματική νοημοσύνη, προσωπική ανάπτυξη, διαχείριση άγχους, ανθεκτικότητα, ενσυνειδητότητα και ευεξία. Ως coach, συνεργάζεται με ιδιώτες, ηγέτες και ομάδες. Το στυλ της είναι επικεντρωμένο στον πελάτη και ανάλογο με τις περιστάσεις. Ποικίλλει μεταξύ της μη-κατεύθυνσης και της συν-δημιουργίας. Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ  και μέλος του HCA (EMCC Greece) και του EMCC Κύπρου.