Ολυμπία Δάτση

Η Ολυμπία Δάτση είναι Σύμβουλος Νέων (youth worker) και Εκπαιδεύτρια στη Μη Τυπική Μάθηση, με αντικείμενο τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων με ποικίλες θεματικές για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Είναι ιδρυτικό μέλος της ΑΜΚΕ «Creativity Platform», μέλος της ευρωπαϊκής δεξαμενής εκπαιδευτών (pool of trainers) του SALTO και εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Σωματείου Συμβούλων Νέων. Είναι υπεύθυνη υλοποίησης του έργου «Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά», μια πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Creativity Platform» και αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Διαθέτει διεθνή εμπειρία σε Ελλάδα, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Νότια Αμερική και Μέση Ανατολή, γεγονός που τη βοηθά να συνεργάζεται με εκπαιδευόμενους ανεξαρτήτως εθνικότητας, γλωσσικής επάρκειας, θρησκείας, μορφωτικού επιπέδου, κοινωνικού και πολιτισμικού υπόβαθρου.

Η κ. Δάτση διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν βασικές αρχές διαχείρισης έργου.