Πάνος Ρεμούνδος

Ο Πάνος Ρεμούνδος είναι εκπαιδευτής για το Social Dynamo, στο πλαίσιο συνεργασίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη με το Νέα Γεωργία Νέα Γενιά. Ασχολείται από το 2005 με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων εδαφικής συνεργασίας της ΕΕ με επίκεντρο στους τομείς του πολιτισμού, της βιωσιμότητας και της καινοτομίας. Το 2013 υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της ΑΜΚΕ «Creativity Platform», μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε με στόχο την έρευνα και την υποστήριξη των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων (CCS) της Θεσσαλονίκης. Τα κυριότερα έργα όπως το Creative Brunch, το Agro Design Cluster και το Handpeak – μεταξύ άλλων – στοχεύουν στο να ενισχύσουν τις δεξιότητες και ικανότητες των επαγγελματιών από τους δημιουργικούς τομείς και να δημιουργήσουν τα εργαλεία που υποστηρίζουν τις συνέργειες των δημιουργών με άλλους επαγγελματικούς κλάδους όπως ο αγρο-διατροφικός κλάδος και ο τουρισμός. Ο Πάνος έχει πτυχίο Bachelor στην Πολιτική Επιστήμη από το London Southbank University και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Cranfield.

Ο κ. Ρεμούνδος διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν τη συγγραφή προτάσεων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Ιδρύματα.