Ραφαέλα Κατάρα

Η Ραφαέλα Κατάρα είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, απέκτησε εμπειρία σε θέματα Δικτύων Υπολογιστών και Ανάπτυξης Λογισμικού. Εργάζεται στην PwC Greece εδώ και δύο χρόνια, στο τμήμα ασφάλειας πληροφοριών της εταιρείας.  Είναι υπεύθυνη για τη Συμμόρφωση του οργανισμού με τις Πολιτικές Ασφαλείας (Information Security Compliance) και παράλληλα έχει αναπτύξει λύσεις για Αναφορές (Reporting) . Κατά τη διάρκεια της εργασίας της, έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και επιδιώκει συνεχώς να αναπτύξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες της στα αντίστοιχα πεδία.