Ο Τάκης Καραγιάννης βρίσκεται στον χώρο της επικοινωνίας από το 2010, έχοντας εργαστεί ως δημοσιογράφος και σύμβουλος επιχειρήσεων και οργανισμών σε Ελλάδα και Κύπρο. Σήμερα είναι Διευθυντής Επικοινωνίας της ActionAid στην Ελλάδα, της διεθνούς οργάνωσης με παρουσία σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει αποκτήσει δίπλωμα Certificate in Negotiations από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Παράλληλα, το 2021 έλαβε πιστοποίηση από το University of Cambridge πάνω σε ζητήματα Business Sustainability Management. Εξειδικεύεται και προσφέρει υποστήριξη mentoring σε ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης κρίσεων, επικοινωνίας (εξωτερικής και εσωτερικής) και εμπλοκής ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders’ engagement).