Θάνος Ράγιας

Ο Θάνος Ράγιας είναι Financial Analyst στον επιχειρηματικό χώρο του real estate, κάτοχος πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ΜSc Accounting, Auditing and Control, University of Rotterdam καθώς και πιστοποίησης Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΕΚΠΑ.

Έχει εμπειρία στους τομείς του φορολογικού ελέγχου, οικονομική ανάλυσης, σύνταξης οικονομικών αναφορών και κατάρτιση προϋπολογισμών έργων, καθώς και στον συντονισμό και παρακολούθηση Business Plans.

Έχει διατελέσει tax consultant στην εταιρεία PricewaterhouseCoopers (PwC) στο τμήμα Tax Compliance στην ομάδα του φορολογικού πιστοποιητικού στον κλάδο της ενέργειας και τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην εταιρία DIMAND S.A ως Controlling Budgeting & Reporting Manager.

Παράλληλα με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, όντας ευαισθητοποιημένος σε θέματα κοινωνικής δράσης, έχει υπάρξει ενεργός εθελοντής σε οργανώσεις που συνεισφέρουν καθοριστικά στον τρίτο τομέα για την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, όπως το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.