Βάλια Φράγκου

H Βάλια Φράγκου είναι σύμβουλος φιλανθρωπίας και συνεργάζεται με δωρητές – κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες και ιδιώτες – για την επίτευξη των φιλανθρωπικών τους στόχων. Τα τελευταία χρόνια έχει συνεργαστεί με αρκετά Κοινωφελή Ιδρύματα σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, αξιολόγησης αιτήσεων δωρεάς και υλοποίησης δωρεών – παρακολούθησης έργων. Συνεργάζεται επίσης και με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στους οποίους προσφέρει εθελοντικά υπηρεσίες ενδυνάμωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων. Τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται σε θέματα στρατηγικής και καταλυτικής φιλανθρωπίας. Μέσω του mentoring επιθυμεί την ενδυνάμωση οργανισμών με στόχο την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αντικτύπου. Κατέχει Business Bachelor στα Χρηματοοικονομικά, MBA στον τομέα της Επιχειρηματικότητας και Μεταπτυχιακό στον τομέα της Διοίκησης μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.