Βάλια Φράγκου

Η Βάλια Φράγκου κατέχει Business Bachelor στα Χρηματοοικονομικά, MBA στον τομέα της Επιχειρηματικότητας και Μεταπτυχιακό στον τομέα της Διοίκησης μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών. Τα τελευταία 8 χρόνια έχει συνεργαστεί με Κοινωφελή Ιδρύματα δίνοντας έμφαση στον στρατηγικό σχεδιασμό. Έχει αξιολογήσει πάνω από 600 αιτήματα δωρεάς από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και υλοποιήσει περί τις 200 δωρεές. Στα πλαίσια αξιολόγησης αιτημάτων και υλοποίησης δωρεών, έχει προσφέρει υπηρεσίες ενδυνάμωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε 200 οργανισμούς. Τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται σε θέματα στρατηγικής και καταλυτικής φιλανθρωπίας. Μέσω του mentoring επιθυμεί την ενδυνάμωση οργανισμών με στόχο την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αντικτύπου.