Βίβιαν Δούμπα

Η Βίβιαν Δούμπα είναι πολεοδόμος-χωροτάκτης μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στην αστική γεωγραφία, και ασκεί την πρακτική του (creative) placemaking. Από το 2011 και για πέντε χρόνια ζει μεταξύ Ολλανδίας και Ελλάδας όπου και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Το 2012 συν-ιδρύει μαζί με άλλους δημιουργικούς επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης την ΑΜΚΕ Creativity Platform. Το 2015 γίνεται δεκτή στο πρόγραμμα υποτροφιών START: Create Cultural Change του Γερμανικού Ιδρύματος Robert Bosch, όπου και εκπαιδεύεται στην κοινωνικό-πολιτιστική διαχείριση, και υλοποιεί πιλοτικά το πρόγραμμα Tópio: Creative Placemaking for Young Community Leaders στη Θεσσαλονίκη. Από τον Σεπτέμβριο του 2016 είναι και πάλι μόνιμη κάτοικος Ελλάδας, όπου και συνεχίζει με τα προγράμματα και δράσεις με τοπικούς επαγγελματίες, φορείς και οργανισμούς, αλλά και τις διεθνείς συνεργασίες γύρω από ζητήματα αστικού και δημοσίου χώρου, συμμετοχικότητας, οικοδόμησης κοινοτήτων, πολιτισμού και δημιουργικότητας, έχοντας ρόλο συντονιστή έργου, αλλά και ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων. Από το 2018 είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου και συντονίστρια του πανευρωπαϊκού δικτύου για το placemaking, Placemaking Europe.

Η κ. Δούμπα διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν στις βασικές αρχές διαχείρισης έργου.