6μηνο πρόγραμμα ενδυνάμωσης για περιβαλλοντικές οργανώσεις

Το 6μηνο πρόγραμμα ενδυνάμωσης έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις περιβαλλοντικές οργανώσεις στα επόμενα βήματά τους και να μεγιστοποιήσει τον κοινωνικό τους αντίκτυπο υλοποιείται με την υποστήριξη του Cyclades Preservation Fund και του Ionian Environment Foundation. Στρατηγικοί εταίροι του Social Dynamo είναι οι Δήμοι Αθηναίων και Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξει περιβαλλοντικές οργανώσεις & ομάδες στα επόμενα βήματά τους και στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου. Στις συμμετέχουσες οργανώσεις παρέχονται επιμορφωτικές δραστηριότητες που αφορούν στην οργανωσιακή τους εξέλιξη, σεμινάρια γύρω από τη διαχείριση περιβαλλοντικών προκλήσεων και την αειφορία, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής & ευκαιρίες δικτύωσης.

Στόχος της θεματικής εξειδίκευσης των 6μηνων προγραμμάτων του Social Dynamo είναι η ενδυνάμωση δεξιοτήτων, η ανάδειξη πρωτοβουλιών από όλο το φάσμα δραστηριότητας του μη κερδοσκοπικού τομέα και η ενθάρρυνση σύναψης συνεργειών.

Το 6μηνο πρόγραμμα ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2021 και υποδέχτηκε 44 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που επιλέχθηκαν.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.