Οι εκπαιδεύσεις του Social Dynamo απευθύνονται σε ΜΚΟ, άτυπες ομάδες πολιτών, Κοινωνικές Επιχειρήσεις και ευρύτερα σε εκπροσώπους φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών. Το μηνίαιο πρόγραμμα εκδηλώσεων ανακοινώνεται στις αρχές κάθε μήνα στο website και το newsletter του Social Dynamo. Για συμμετοχή στις προσεχείς εκδηλώσεις μας,  δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή στην εκδήλωση που σας ενδιαφέρει.