Ο επόμενος κύκλος του Προγράμματος Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2019. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας στη φόρμα που ακολουθεί μέχρι την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019 στις 12.00 μμ.

Ενημερωθείτε για το πλήρες κείμενου της ανοιχτής πρόσκλησης, για τους όρους και προϋποθέσεις και για τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης εδώ.