Αδράχτι

Ο φορέας, “Αφηγήματα Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Αδράχτι” ιδρύθηκε το 2015 και εδρεύει στα Ιωάννινα. Ξεκίνησε από την αγάπη των μελών της για το Λαϊκό παραμύθι και την Τέχνη της αφήγησης. Από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα έχει διεξάγει πλήθος θεματικών αφηγήσεων για παιδιά και μαθητές και πλήθος  βιωματικών εργαστηρίων για φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Πρωταρχικό σκοπό του φορέα αποτελεί η διάσωση και διάδοση  του Λαϊκού Παραμυθιού και της αφηγηματικής τέχνης, ώστε να αναδειχθεί και να επανενταχθεί στο σύγχρονο γίγνεσθαι. Η τέχνη της αφήγησης μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο κοινωνικής παρέμβασης, εκπαιδευτικό, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και κινητοποίησης των πολιτών και μπορεί  να βρει εφαρμογές στην υλοποίηση εκπαιδευτικών, θεραπευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.

Περισσότερα: https://www.facebook.com/adrachtiafigimata