ΑΚΤΕΣ

Η επιταχυνόμενη άνοδος της θαλάσσιας στάθμης τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια σοβαρή επίπτωση της κλιματικής αλλαγής που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίων Ακτογραμμών – AKTES επικεντρώνεται στη διεπιστημονική έρευνα των μεταβολών του επιπέδου της θάλασσας και της επίδρασής τους στο παράκτιο τοπίο, ανασυστήνοντας τη διαλεκτική ιστορίας και γεωγραφίας των ακτών.

Περισσότερα: https://aktes.gr/