Γεωπαιδεία

Η Γεωπαιδεία σχεδιάζει και υλοποιεί εκδρομές στη φύση συνδυάζοντας δραστηριότητες αναψυχής, με βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σκοπός της είναι, μέσω της ολιστικής προσέγγισης και γνώσης, η ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος. Καινοτομία είναι η συμμετοχή του επιστημονικού της προσωπικού (γεωλόγοι, βιολόγοι, ωκεανογράφοι, αρχαιολόγοι, ιστορικοί, παιδαγωγοί) που μοιράζεται τη γνώση, το σεβασμό και την αγάπη τους για τον τη φύση και τον πολιτισμό της χώρας.

Βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι των περιηγήσεων, είναι η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας, μέσα από ήπιες οικοτουριστικές δραστηριότητες (πεζοπορίες, ποδηλασία, βόλτες με άλογα, βαρκάδα), επιφέροντας θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Το 2019, απέσπασε το 1ο βραβείο στο «Impact Ventures» της WWF, του μεγαλύτερου οργανισμού προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

Η Γεωπαιδεία σας προσκαλεί να αποδράσετε σε πανέμορφα τοπία, να βιώσετε τη φύση, να γεμίσετε εμπειρίες και να γνωρίσετε το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας. Να ζήσετε την ολιστική εμπειρία του “περπατώ, ανακαλύπτω, μαθαίνω… προστατεύω το περιβάλλον!”