Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων «Δύναμη Ψυχής»

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων «Δύναμη Ψυχής» ιδρύθηκε και ολοκλήρωσε τη νόμιμη σύσταση της άνοιξης του 2009. Σήμερα είναι πιστοποιημένος και εγγεγραμμένος στο εθνικό οργανισμό εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ο Σύλλογος δραστηριοποιείται σε όλο τον νομό Ροδόπης και έχει περισσότερα από 500 μέλη. Στον Σύλλογο αναπτύσσεται πνεύμα αλληλοβοήθειας, αλληλοστήριξης και φροντίδας για την προσωπική και κοινωνική αποκατάσταση των καρκινοπαθών. Η Μέλη του Συλλόγου είναι καρκινοπαθείς. Φίλοι του Συλλόγου είναι εθελοντές με διάθεση προσφοράς. Στόχος είναι να αλλάξει η αντίληψη ότι η ασθένεια αυτή, μαζί με την καταβολή του σώματος λόγω των θεραπειών, είναι ικανή να καταβάλλει και την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό διαφαίνεται από όλους εμάς, που προσφέρουμε κοινωνική και ψυχολογική στήριξη σε κάθε νέο ασθενή και την οργάνωση του.

Περισσότερα: https://www.dynamipsixis.gr/