Το Μιτάτο της Αμοργού

Το Μιτάτο της Αμοργού είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που δημιουργήθηκε με στόχο την ανάδειξη και την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος της Αμοργού αλλά και άλλων νησιών των Κυκλάδων.

Κύριος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και η εμπλοκή τους στη συντήρηση του δικτύου των μονοπατιών, των αναβαθμίδων, της ξερολιθιάς και της διατήρησης παραδοσιακών τεχνικών οικοτεχνίας. Τα μέλη της ομάδας θέλουν να αναδείξουν τα στοιχεία αυτά της νησιωτικής φύσης και πολιτισμού, τόσο ως φόρο τιμής σε όσους πέρασαν και άφησαν πολύτιμη παρακαταθήκη τη γνώση τους, όσο και ως οδηγό για ένα βιώσιμο μέλλον, για μία καλύτερη ποιότητα ζωής όλων.

Εστιάζοντας στη νέα γενιά με τη δημιουργία ενός δικτύου εθελοντών για τα μονοπάτια, αλλά και με εκπαιδευτικές δράσεις, όπως η διοργάνωση ‘Εργαστηρίων ξερολιθιάς’, η ομάδα θέλει να μεταδοθεί η γνώση αυτή από την προηγούμενη γενιά στην επόμενη, αλλά και να παντρευτεί με νέες τεχνολογίες και μεθόδους.