Το Μιτάτο της Αμοργού

Το Μιτάτο της Αμοργού είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2020, από την αγάπη μας για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Αμοργού και των Κυκλάδων γενικότερα.

Οι δράσεις μας ξεκίνησαν με τον εντοπισμό και την καταγραφή ενός παλιού μονοπατιού, συνεχίστηκαν με καθαρισμούς τμημάτων υφιστάμενων μονοπατιών, ενώ πραγματοποιήσαμε και το πρώτο εργαστήρι ξερολιθιάς για την Αμοργό “ Η Αμοργιανή Μαστοριά” 11-15 Οκτωβρίου 2021.

Στόχος μας είναι τόσο η ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων του νησιού της Αμοργού, αλλά και το πόσο είναι συνδεδεμένα με το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του. Ταυτόχρονα, επιθυμούμε οι δράσεις μας να συμπεριλαμβάνουν την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και να είναι ωφέλιμες σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό επίπεδο για τον τόπο και τους ανθρώπους που τον κατοικούν.

Mέσα από τις δράσεις μας, θέλουμε να βοηθήσουμε τους νέους να έρθουν σε επαφή με παραδοσιακές τέχνες, να καταγραφεί η γνώση, να μεταδοθεί από την προηγούμενη γενιά στην επόμενη, και να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες, ώστε να αξιοποιηθεί και να έχει συνέχεια στο χρόνο.