Νέο e-guide για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων στον Χώρο Εργασίας

Ένας νέος πρακτικός οδηγός είναι πλέον διαθέσιμος αναφορικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων στον χώρο εργασίας, τόσο στον τομέα της Κοινωνίας των Πολιτών, όσο και στην ευρύτερη αγορά.

Ο οδηγός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και του British Council Greece, στo πρόγραμμα «Promoting Gender Equality in the Workplace», αντλώντας πόρους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αποτελεί ένα πρακτικό και χρήσιμο εργαλείο με δείκτες, ερωτηματολόγια, έρευνες, μετρήσεις και καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν σε πολλές διαφορετικές περιστάσεις. Απευθύνεται σε γνώστες της θεματικής της ισότητας των φύλων, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, αλλά και σε όσους δεν έχουν εμπειρία στο πεδίο.

Ο οδηγός χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος εστιάζει στις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, περιγράφοντας τρόπους υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών που προσλαμβάνονται ή προάγονται σε ανώτερες θέσεις. Το δεύτερο μέρος εξετάζει τρόπους ευαισθητοποίησης για την ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας, μέσω ΜΜΕ, βραβείων, εκστρατειών συνηγορίας και κατάρτισης προϋπολογισμών με βάση το φύλο, ενώ το τρίτο μέρος παρέχει επιπρόσθετες πηγές όπως βίντεο, λίστες σχετικών ελληνικών και βρετανικών οργανώσεων, και άλλα χρήσιμα εργαλεία. Ο οδηγός διατίθεται ηλεκτρονικά εδώ.