Εύη Βαγενά – Παλαιολόγου

H Εύη Βαγενά – Παλαιολόγου είναι επίτιμη δικαστής και τα τελευταία χρόνια, ως πρόεδρος ιδρύματος παιδικής προστασίας, διαχειρίζεται το σύνολο των θεσμικών θεμάτων και λειτουργιών, που αφορούν την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Παράλληλα επιλαμβάνεται θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού, είτε αφορούν αξιολόγηση-εκπαίδευση προσωπικού είτε εθελοντών.

Επιπρόσθετα ασχολείται, μαζί με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ιδρύματος. Τα ζητήματα της φιλοξενίας των παιδιών, καθώς και της εποπτείας των διαδικασιών υιοθεσίας & αναδοχής, αποτελούν κεφαλαιώδους σημασίας αντικείμενα ενασχόλησης.

Συμπληρωματικά η ανάπτυξη συνεργειών με οργανώσεις ίδιου σκοπού, εμπίπτει στο πεδίο της ενασχόλησής της.

Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στον τομέα της εγκληματολογίας καθώς και κάτοχος MBA στη «Διεθνή Ιατρική-Διαχείριση κρίσεων υγείας» Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος μεταπτυχιακού προγράμματος “Etudes Superieures des Communautes Europeennes” του Πανεπιστήμιο Νίκαιας-Γαλλίας αλλά και μεταπτυχιακή υπότροφος στο πρόγραμμα “Global Justice Education Consortium” American University- Washington DC.

Τέλος, υπήρξε μέλος και πρόεδρος ΔΣ του Ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής επιστημονικής οργάνωσης MEDEL [Magistrats Europeens pour la Democratie et les Libetres]. Με την ιδιότητα αυτή συμμετείχε και εκπροσώπησε την χώρα για 20 χρόνια, στις ετήσιες επιστημονικές συναντήσεις των κρατών –μελών της οργάνωσης.