Φώτης Σπυρόπουλος

Ο Φώτης Σπυρόπουλος δουλεύει στο Ίδρυμα Μποδοσάκη από το 2022 ως διαχειριστής προγραμμάτων. Είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα υγείας και περιβάλλοντος. Έχει εμπειρία στη διαχείριση δωρεών και προγραμμάτων που σχετίζονται με την προάσπιση της δημόσιας υγείας, με το δικαίωμα ίσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, την περιβαλλοντική προστασία και αγωγή καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ανήκει στο δίκτυο μεντόρων του Social Dynamo του προγράμματος ενδυνάμωσης ικανοτήτων του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Πριν ενταχθεί στην ομάδα του Ιδρύματος ο Φώτης εργάστηκε στην Equal Society στους τομείς της επικοινωνίας και του συντονισμού προγραμμάτων ενώ διετέλεσε και γενικός συντονιστής του Οργανισμού.

Ο κ. Σπυρόπουλος διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν την μέτρηση κοινωνικού αντικτύπου.