Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου είναι μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 2011 στη Μεσσηνία, προς τιμή των Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Σκοπός του είναι να αναδείξει την περιοχή ως πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης αλλά και να υποστηρίξει κοινωνικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, αναπτύσσοντας σχέσεις με θεσμικά όργανα και φορείς των τομέων αυτών. Το Ίδρυμα σχεδιάζει και διαχειρίζεται μια σειρά δράσεων, ενώ χρηματοδοτεί και προγράμματα άλλων φορέων και οργανώσεων που σχετίζονται με τους σκοπούς και το αντικείμενό του.