Ουρανία Σακελλαράκη

Η Ουρανία Σακελλαράκη είναι Οικονομολόγος με Μεταπτυχιακό στην Επιχειρησιακή Πληροφορική (MSc Business Informatics), με ειδική εμπειρία την εκπόνηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, υλοποίηση και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων από το 2001, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, έχει ειδική εμπειρία στο σχεδιασμό έργων και εκπόνηση φακέλων υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης διακρατικών συνεργειών για πλήθος φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΜΚΟ. Με ειδική ενασχόληση στην υλοποίηση και παρακολούθηση έργων από το 2013 έως και σήμερα σε προγράμματα που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, (όπως πρόσφυγες, μετανάστες, άστεγοι, ανασφάλιστοι, αιτούντες διεθνούς προστασίας κλπ.), αλλά και σε προγράμματα πληροφορικής, δια βίου μάθησης, πολιτισμού και περιβάλλοντος. Τα προγράμματα που υλοποιεί η κυρία Σακελλαράκη περιλαμβάνουν χρηματοδοτήσεις Ευρωπαϊκών Φορέων, Διεθνών Οργανισμών και Κρατικών Ενισχύσεων. Η κυρία Σακελλαράκη έχει συμμετάσχει ενεργά σε ομάδες εργασίας και επιτροπές σχεδιασμού επιχειρησιακών προγραμμάτων και δράσεων, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Η κ. Σακελλαράκη διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.